Gäller enbart på ön Hokkaido. Passet kan användas på samtliga tåglinjer drivna av Hokkaido Railway Co. och på flera busslinjer som körs av JR Hokkaido Bus, men det kan ej användas på Hokkaido Shinkansen. Passet gäller i antingen 3, 5 eller 7 sammanhängande dagar, alternativt 4 valfria dagar under en 10-dagarsperiod. Barn ej fyllda 6 år reser gratis, barn från 6 år t.o.m. 11 år betalar halva priset. Platsbiljetter kan bokas på plats i Japan utan kostnad.
För mer information vad gäller villkor, giltiga destinationer etc. för Hokkaido Rail Pass, vänligen besök den officiella hemsidan Hokkaido Railway Company (engelska). Vänligen notera att det är informationen och reglerna på den officiella hemsidan som gäller, ibland uppdaterar de hemsidan med ny information, och det kan dröja innan vi hinner översätta den.