JR Kansai-Hiroshima Rail Pass

Täcker i princip samma område som Kansai Wide Area Pass, men inkluderar även Hiroshima om området därikring. Passet kan användas på Shinkansen på Sanyo-järnväg på sträckan mellan Shin-Osaka och Hiroshima, men inte på sträckan mellan Hiroshima och Hakata. På Tokaido- och Kyushu-Shinkansen gäller det ej. Passet gäller på Miyajima Ferry.

För mer information vad gäller villkor, giltiga destinationer etc. för JR West Kansai Wide Area Pass, vänligen besök den officiella hemsidan Kansai-Hiroshima Area Pass Information (engelska). Vänligen notera att det är informationen och reglerna på den officiella hemsidan som gäller, ibland uppdaterar de hemsidan med ny information, och det kan dröja innan vi hinner översätta den.